Help


Co je to Medial? What is Medial?
Kdo může Medial používat? Who can use Medial?
Jak se přihlásím do Medialu? How can I login into Medial?
Kde najdu podrobnější informace? Where can I find more information?
Kdo zajišťuje podporu Medialu? Who provides support for Medial?

Co je to Medial?

Medial je oficiální knihovna médií FF MU, která sdružuje různorodé video- a audionahrávky vznikající na Filozofické fakultě. Mohou to být záznamy oficiálních událostí, videa pořízená během výuky, záznamy konferencí, výuková videa pro online kurzy apod. Zaměstnanci a studenti FF MU mohou do Medialu přidávat vlastní obsah, spravovat jej a zprostředkovat jej sobě navzájem i širší veřejnosti. Medial zároveň funguje jako součást e-learningového prostředí FF MU (ELF) a je díky tomu úzce provázán se systémem pro správu e-kurzů Moodle.

Kdo může Medial používat?

V rámci přístupu hosta (tj. bez přihlášení) může Medial používat kdokoli. V tomto režimu lze však pouze prohlížet obsah, který autoři poskytli jako zcela veřejný. K dostupnému obsahu mohou hosté přistupovat pomocí kategorií (vlevo), nebo pomocí vyhledávacího pole (vpravo nahoře).

Prohlížet další obsah, stejně jako vkládat, spravovat a sdílet videa, mohou pouze přihlášení uživatelé. Do Medialu se může přihlásit jakýkoli zaměstnanec nebo student Filozofické fakulty. Zaměstnanci a studenti dalších fakult a pracovišť MU mohou získat přístup k Medialu po domluvě se správci systému.

Jak se přihlásím do Medialu?

Pokud se chcete přihlásit do Medialu, klikněte vpravo v záhlaví systému na tlačítko Login.

Pro samotné přihlášení jsou vyžadovány standardní univerzitní přihlašovací údaje:

Pozor: Přihlášení do Medialu je umožněno pouze zaměstnancům a studentům Filozofické fakulty a uživatelům spolupracujících pracovišť v rámci MU (viz výše). V případě zájmu o využívání systému kontaktujte prosím správce.

Kde najdu podrobnější informace?

Podrobný popis systému a nápovědu pro uživatele naleznete na stránkách uživatelské dokumentace pro e-learningové prostředí FF MU (ELF).

Kdo zajišťuje podporu Medialu?

Správu systému a uživatelskou podporu Medialu zajišťuje Kancelář e-learningu FF MU. V případě dotazů ohledně nastavení a používání systému, nebo v případě zájmu o technická a metodická školení ohledně používání videí ve výuce obecně, využijte některý z kontaktů níže.

Kancelář e-learningu
Centrum informačních technologií
Filozofická fakulta MU

e-mail: elf@phil.muni.cz
t: 549491592 | m: 775444529
web: e-learning.phil.muni.cz

 


What is Medial?

Medial has been implemented as the official media library of the Faculty of Arts, Masaryk University, so that various video and audio files produced by the faculty can be stored in one unified environment. These files may include recordings of official faculty events, lecture capture output, recordings of conference presentations, educational clips and tutorials for e-learning courses etc. Employees and students at the Faculty of Arts can upload and administer content in Medial, and then share it either among the faculty or publically. Medial forms a part of the facult e-learning environment (ELF) and is therefore closely interconnected with the faculty LMS Moodle.

Who can use Medial?

Anyone can use Medial as a guest user. However, a guest can only access videos which were made completely public by their authors. You can access the open video content either browsing through available categories (on the left) or by using the search field (on the right below the site header).

Accessing more content, as well as uploading, administering and sharing videos, is only possible for logged-in users. Any employee or student at the Faculty of Arts can login in the system (see below). Users from other departments of Masaryk University should contact system admins should they like to obtain access as well.

How can I login into Medial?

If you want to login into Medial, click on the Login button located on the left in the site header.

To login, use your standard MUNI credentials:

NB: Only employees and students at the Faculty of Arts (and a few other cooperating departments) can login into Medial. If interested in obtaining access, please contact system admins (see below).

Where can I find more information?

Please access user documentation for Medial at medialdocs.phil.muni.cz (now only in Czech).

Who provides support for Medial?

System administration and user support for Medial is provided by the Elearning Office (see contacts below). Please, get in touch if you have any questions regarding setting up and using the system or if you are interested in getting more information (technical and methodological) about using videos at the Faculty of Arts.

Elearning Office
Centre for Information Technologies
Faculty of Arts, Masaryk University

e-mail: elf@phil.muni.cz
phone: 549491592 | cell: 775444529
web: e-learning.phil.muni.cz