Knihovna videí FF MU
English English

Archive, Body and Peripheries

  • There are no associated files

Archive, Body and Peripheries

Název: Archive, Body and Peripheries
Přednášející: Mgr. Dorota Sosnowská, Ph.D.
Předmět: DVE034 Archive, Body and Peripheries; Body as Medium
Typ akce: přednáška
Datum: jaro 2016

Title: Archive, Body and Peripheries
Presenter: Mgr. Dorota Sosnowská, Ph.D.
Course: DVE034 Archive, Body and Peripheries; Body as Medium
Event type: lecture
Date: Spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Šárka Havlíčková Kysová
Views: 1
Date Added: 12 Oct 2017
More In: ## Katedra divadelních studií
Duration: 01:08:42
Quality: