Knihovna videí FF MU
English English

Theatre For Personal and Social Change

  • There are no associated files

Theatre For Personal and Social Change

Název: Theatre For Personal and Social Change, A Life of Performance and Peacebuilding
Přednášející: Jessica Litwak, Ph.D.
Předmět: DVE026 Horizonty teatrologie
Typ akce: přednáška
Datum: podzim 2016

Title: Theatre For Personal and Social Change, A Life of Performance and peacebuilding
Presenter: Jessica Litwak, Ph.D.
Course: DVE026 Horizonty teatrologie
Event type: lecture
Date: Autumn 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Eliška Poláčková
Views: 2
Date Added: 13 Oct 2017
More In: ## Katedra divadelních studií
Duration: 00:33:15
Quality: