Knihovna videí FF MU
English English

Biedermann und die Brandstifter (divadelní fest...

  • There are no associated files

Biedermann und die Brandstifter (divadelní festival)

Název: „BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER“ (Max Frisch)
Předmět: NJII_7292 Projektseminar: Theaterfestival
Typ akce: divadelní festival
Datum: jaro 2016

Title: „BIEDERMANN UND DIE BRANDSTIFTER“ (Max Frisch)
Course: NJII_7292 Projektseminar: Theaterfestival
Event type: theatre play
Date: Spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Milena Kubátová
Views: 4
Date Added: 13 Oct 2017
More In: ## Katedra divadelních studií
Duration: 00:37:04
Quality: