Knihovna videí FF MU
English English

Hry jako umělecké médium

  • There are no associated files

Hry jako umělecké médium

Název: Hry jako umělecké médium
Přednášející: MgA. Vladimír Kudělka
Předmět: IM139 Interaktivní média – panel odborníků
Typ akce: přednáška
Datum: jaro 2016

Title: Hry jako umělecké médium
Presenter: MgA. Vladimír Kudělka
Course: IM139 Interaktivní média – panel odborníků
Event type: přednáška
Date: spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Zdeněk Záhora
Views: 4
Date Added: 7 Nov 2017
More In: ## Ústav hudební vědy
Duration: 01:06:54
Quality: