Knihovna videí FF MU
English English

Videohry v Asii a Africe

  • There are no associated files

Videohry v Asii a Africe

Název: Videohry v Asii a Africe
Přednášející: Pavel Dobrovský
Předmět: IM139 Interaktivní média - panel odborníků
Typ akce: přednáška
Datum: podzim 2015

Title: Videohry v Asii a Africe
Presenter: Pavel Dobrovský
Předmět: IM139 Interaktivní média - panel odborníků
Event type: lecture
Date: autumn 2015

Tags:   videohry  videogames 

Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Zdeněk Záhora
Views: 0
Date Added: 8 Jan 2018
More In: ## Ústav hudební vědy
Duration: 00:51:30
Quality: