Knihovna videí FF MU
English English

Danska språket

  • There are no associated files

Danska språket

Název: Danska språket
Přednášející: Morten Riber, MA
Předmět: SKANSIII31 Skandinávská komunikace pro magisterské studium
Typ akce: přednáška
Datum: jaro 2016

Title: Danska språket
Presenter: Morten Riber, MA
Předmět: SKANSIII31 Skandinávská komunikace pro magisterské studium
Event type: lecture
Date: spring 2016

Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Agneta Ch. Alarka Kempe
Views: 0
Date Added: 9 Jan 2018
More In: ## Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Duration: 01:24:35
Quality: