Knihovna videí FF MU
English English

Jak a proč tvořit eduklipy na iPadu

  • There are no associated files

Jak a proč tvořit eduklipy na iPadu

Název: Jak a proč tvořit eduklipy na iPadu
Přednášející: Mgr. Veronika Něničková
Akce: Týden učitelství 2016
Typ akce: workshop
Datum: jaro 2016

Title: Jak a proč tvořit eduklipy na iPadu
Presenter: Mgr. Veronika Něničková
Event: Týden učitelství 2016
Event type: workshop
Date: spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Veronika Něničková
Views: 0
Date Added: 9 Jan 2018
More In: [CIT] Různé
Duration: 00:57:29
Quality: