Knihovna videí FF MU
English English

Vallie Export: feministický akcionismus

  • There are no associated files

Vallie Export: feministický akcionismus

Název: Vallie Export: feministický akcionismus
Přednášející: Prof. Dr. Brigitte Marschall
Předmět: DVQ034 Rány a mystéria: Podoby rakouského akčního umění
Typ akce: přednáška
Datum: jaro 2016

Title: Vallie Export: feministický akcionismus
Presenter: Prof. Dr. Brigitte Marschall
Course: DVQ034 Rány a mystéria: Podoby rakouského akčního umění
Event type: lecture
Date: spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor: Tomáš Kubart
Views: 0
Date Added: 9 Jan 2018
More In: ## Katedra divadelních studií
Duration: 01:46:55
Quality: