Knihovna videí FF MU
English English

Rozhovor s Noriko Henčlovou (překladatelé Evrop...

  • There are no associated files

Rozhovor s Noriko Henčlovou (překladatelé Evropského parlamentu)

Název: Noriko Henčlová: české překladatelské oddělení
Dotazovaný: Noriko Henčlová
Cyklus: Rozhovory s překladateli Evropského parlamentu
Typ akce: rozhovor
Datum: jaro 2016

Title: Noriko Henčlová: Czech translation unit
Interviewee: Noriko Henčlová
Cycle: Czech translators for the European Parliament
Event type: interview
Date: Spring 2016


Comments


  • There are no comments


You are not allowed to post commentsEmbed CodeUse Javascript 'Modes' Embed Code
Use Legacy Flash Embed Code

320 x 260

640 x 385

835 x 505

100% 16:9
Contributor:  Matusevich
Views: 4
Date Added: 6 Jul 2017
More In: ## Ústav románských jazyků a literatur
Duration: 00:12:11
Quality: